Treść regulaminu sklepu e-allinclusive

1. Warunki ogólne

1.1. Sklep internetowy e-allinclusive, zwany dalej Sklepem, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.e-allinclusive umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu. Sklep jest UpEverMedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Plac Solidarności 1/3/5 pok. 50, 53-661 posługujący się nr NIP 8971917768

1.2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.3. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, do końca realizacji Zamówienia.

2. Zasady korzystania ze sklepu

2.1. Zamówienia można składać wypełniając formularz zamówieniowy po uprzednim umieszczeniu produktów w koszyku. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Sklep na stronie internetowej. Kupujący jest zobowiązany do podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą brane pod uwagę.

2.2. W trakcie składania Zamówienia przez formularz na stronie Sklepu, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

2.3. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

2.4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

2.5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą podsumowanie zamówienia.

2.6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zawierającej ostateczne potwierdzenie dostępności towaru oraz wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

2.7. Sklep zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

2.8. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

2.9. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2.10. Czas realizacji zamówienia
– Towary ze statusem „W magazynie” wysyłane są w ciągu 1 – 7 dni roboczych od złożenia zamówienia,
– Towary ze statusem „Wydłużony czas realizacji” wysyłane są po uzupełnieniu stanu z magazynu producenta i czas realzacji jest zależny od dostępności w magazynie producenta.

2.11. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.

2.12. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Każdorazowo transakcja zakończona jest wystawieniem faktury VAT, która dołączana jest do przesyłki.

2.13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.14. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

3. Wysyłka i zapłata

3.1. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub do paczkomatu wskazanego w formularzu zamówienia.

3.2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

3.3. Koszty wysyłki zamówień pokrywa Kupujący. Są one uzależnione od rodzaju przesyłki oraz wagi zamówionego towaru. Szczegółowy wykaz kosztów przesyłek zawiera punkt 3.13.

3.4. Terminy, w jakich wysyłany jest zamówiony towar określa punkt 2.10. niniejszego regulaminu, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy.

3.5. Sklep nie realizuje wysyłek w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

3.6. Sposób zapłaty oraz wysyłki wybierany jest przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu pełnej kwoty na konto Sklepu lub przy wyborze płatności za pobraniem, po wpłynięciu zamówienia.

3.7. Płatności za zakupione towary można dokonać:
– przy odbiorze – płatność odbiera listonosz lub kurier w momencie dostarczenia przesyłki;
– przelewem elektronicznym za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych (Tpay)

3.8. Dla zapewnienia najlepszej obsługi i bezpieczeństwa, płatność dokonana kartą kredytową jest autoryzowana w ciągu 24 godzin, co może nieznacznie przedłużyć realizację transakcji.

3.9. Maksymalna kwota płatności kartą kredytową wynosi 7 000 zł. W przypadku zakupów o wyższej wartości, prosimy o wcześniejszy kontakt.

3.10. Maksymalna kwota płatności przy odbiorze i wysyłce kurierem DHL wynosi 5 500 zł brutto. Możliwe jest zamówienie droższych towarów i płatność przy odbiorze – w takim przypadku jednak kurier nie dowozi towaru pod wskazany adres, Klient zobowiązany jest odebrać i opłacić zamówiony towar w najbliższej placówce DHL.

3.11. Przesyłka kurierska gwarantuje dostawę w 24 – 48 godzin. Paczka jest ubezpieczona, a jej zawartość bez dodatkowych opłat można sprawdzić przy odbiorze. W momencie wysyłki Kupujący otrzymuje potwierdzenie jej wysłana wraz z numerem nadania, dzięki czemu może monitorować ją na każdym etapie za pomocą witryny internetowej kuriera.

3.12. Przesyłka priorytetowa nadana Pocztą Polską nie jest przesyłką gwarantowaną. Oznacza to, że paczka priorytetowa zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej powinna trafić do odbiorcy następnego dnia roboczego, jednak maksymalny termin jej dostawy wynosi do 14 dni roboczych. Dopiero po upłynięciu tego terminu można złożyć reklamację.

3.13. Koszty przesyłki
Szczegółowe koszty przesyłek przedstawiają tabele na stronie koszyka przy składaniu zamówienia.

Podane warunki dostaw dotyczą obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

3.14. W celu złożenia zamówienia z adresem dostawy poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej należy zwrócić się do Sklepu w celu ustalenia odrębnych warunków dostawy.

3.15. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki prosimy o kontakt ze Sklepem.

4. Gwarancje i reklamacje

Niniejszy punkt określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sklepu.

4.1. Towary oferowane w Sklepie są wolne od wad, objęte gwarancją producentów i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi. W niektórych przypadkach podstawą do gwarancji jest jedynie dowód zakupu (faktura).

4.2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania Kupujący ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru jako niezgodnego z umową. Kupujący może zgłosić fakt niezgodności towaru z umową pisemnie na adres Sklepu, drogą elektroniczną na adres e-mailowy info@e-allinclusive.pl lub na adres producenta.

4.3. W przypadku stwierdzenia niezgodności usług oferowanych przez Sklep zgodnie z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania Kupujący ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru jako niezgodnego z umową. Kupujący może zgłosić fakt niezgodności usługi z umową pisemnie na adres Sklepu, drogą elektroniczną na adres e-mailowy info@e-allinclusive.pl.

4.4. W przypadku zgłoszenia reklamacji do Sklepu, Sklep odpowie na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania w takiej samej formie w jakiej reklamacja została zgłoszona.

5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

5.1. Konsumentowi przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dostarczenia towaru i wysyłając je na adres Sklepu podany w niniejszym Regulaminie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną)

5.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy

5.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie Klienta (wykraczających poza uniwersalną ofertę)

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:
UpEverMedia Sp. z o.o. ul. Plac Solidarności 1/3/5 pok. 50, 53-661 Wrocław
W przypadku zwrotu całości zamówienia Sklep dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności, w tym kosztu dostarczenia rzeczy do adresata (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) na wskazany przez Kupującego numer konta bankowego w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty otrzymania przez Sklep informacji o decyzji wykonania prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku zwrotu części zamówienia (np. jednego z trzech zamówionych towarów) Sklep zobowiązany jest do zwrotu jedynie ceny towaru.

5.5. Towar powinien wrócić w takim stanie i kompletacji, w jakich został zakupiony, wraz z instrukcją i gwarancją. Kupujący może wypełnić i przesłać formularz zwrotu towaru lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: info@e-allinclusive.pl lub pocztą na adres Sklepu. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Sklepu nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

5.6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

5.7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Kupujący.

5.8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Konsumentom. W przypadku, gdy Kupującym jest Firma możliwość zwrotu jest rozpatrywana każdorazowo indywidualnie.

6. Dane osobowe i polityka prywatności

6.1. W czasie korzystania ze Sklepu wymagane jest podanie swoich danych osobowych:
– W przypadku rozpoczynania subskrypcji newslettera konieczne jest podanie tylko adresu e-mail,
– Pełne dane teleadresowe są konieczne w przypadku rejestracji (zakładania konta) w Sklepie oraz podczas składania zamówienia.

6.2. Klient podając swoje dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach realizacji zamówienia przez właściciela Sklepu – UpEverMedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Plac Solidarności 1/3/5 pok. 50, 53-661 posługujący się nr NIP 8971917768 (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych))
Dane mogą zostać przekazane naszym przedstawicielom handlowym, podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, oraz firmie odpowiedzialnej za niszczenie dokumentacji.

6.3. Niepodanie wymaganych danych spowoduje niemożność dokonania czynności, których dotyczyły.

6.4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia zamówienia.

6.5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy sprzedaży, i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

6.6. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Wystarczy skontaktować się ze UpEverMedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Plac Solidarności 1/3/5 pok. 50, 53-661 posługujący się nr NIP 8971917768 w sprawie ochrony danych pod adresem: info@e-allinclusive.pl

7. Postanowienia końcowe

7.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

7.3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Klient dokonując zakupów w Sklepie, każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacji. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest również w formacje pdf wraz z datą, od której obowiązuje. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.