1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest UpEverMedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Plac Solidarności 1/3/5 pok. 50, 53-661 posługujący się nr NIP 8971917768 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

2. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Sklep internetowy e-allinclusive.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis www.e-allinclusive.pl. Gromadzone dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Transakcje w Sklepie. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Sklepu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Pliki Cookies / Ciasteczka – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

3. Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP użytkowników przeglądających strony Sklepu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Znamy również:

  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Sklepu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Sklepu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Sklepu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej oraz jakie przeglądarki stron WWW są stosowane. Pliki pomagają nam także w zlokalizowaniu błędów w strukturze stron, itp.

4. Wykorzystywanie danych

Zebrane logi, jako materiał pomocniczy, przechowywane są przez czas nieokreślony i służą do administrowania stronami Sklepu. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Sklepu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające strony Sklepu.

5. Mechanizm Cookies na stronach e-allinclusive.pl

Pliki Cookies stosowane na stronach Sklepu nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

6. Odnośniki do innych stron

Strony Sklepu zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko stron WWW Sklepu.

7. Transakcje w Sklepie

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej, osób lub podmiotów, dokonujących transakcji w Sklepie na zasadach opisanych w Regulaminie Sklepu.

8. Zmiany w Polityce prywatności

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.